ЛГБТИ обучение за здравни работници

last update on: 10/23/2022

Изчерпателен курс за обучение от 180 минути за здравни специалисти и студенти по медицина, запознаващ ги с ЛГБТИ терминологията, здравословното състояние и нуждите на ЛГБТИ хората, специфичните здравни нужди на транс и интерсексуалните хора и практически инструменти за създаване на приятна среда и ефективно и уважително общуване с ЛГБТИ хората.

Период

Модули

4 hours

4